Řešení - Úloha 5.4 Čísla na tělesech

TvarPočet stěnPočet hranPočet vrcholů
Čtyřstěn464
Čtyřboký jehlan585
Krychle6128
Kvádr6128