Řešení - Úloha 5.3 Vztah mezi povrchem a objemem

Délka hrany krychlePovrch
(v malých čtvercích)
Objem
(v malých krychlích)
Povrch: objem
1616
22483
354272
496641,5
51501251,2
62162161
72943430,86
83845120,75