Řešení - tvary ze 4 čtverců - Úloha 5.2 Obvod tvarů ze čtverců

10 j.10 j.8 j.10 j.10 j.

Všechny tvary z 5 čtverců mají obvod 12 jednotek.
Obvod závisí na tom, kolika stranami jsou výchozí čtverce spojeny.