Řešení - Úloha 4.2 Hledání čtverců I.

PravoúhelníkPočet čtverců těchto rozměrů
Celkem
2krát 3 čtverce (na obrázku)62 8
2krát 4 čtverce83 11
2krát 5 čtverců104 15
2krát b čtverců2bb-1 2b+b-1, 3b-1
3krát 2 čtverce62 8
3krát 3 čtverce94114
3krát 4 čtverce126220
3krát b čtverců3b2(b-1)b-26b-4