Tvary ze čtyř kostek - Úloha 4.14 Krychle


Pozn.: Úloha je prostorovou verzí úlohy 4.4. Uvažování v prostoru vnáší do úlohy nové prvky. Vždyť si téměř všechny tvary dovedeme představit v jiných polohách. Pak se mohou žáci domnívat, že se jedná o jiný tvar. Pokud by byla úloha formulovaná "postav všechny stavby ze 4 kostek", museli bychom různé polohy téhož tvaru považovat za různá řešení, protože stavba by měla jiné základy, jiný počet poschodí, atd. Druhou věcí je, že 6. a 8. stavba na obrázku vypadají jako shodné. Ony také shodné jsou, ale jedná se o nepřímou shodnost, kterou v praxi nacházíme např. u páru bot nebo rukavic. Vzhledem k tomu, že se v prostoru přímá a nepřímá shodnost neuvažuje, budeme tyto útvary považovat za různé.