Řešení - Úloha 4.12 "Uříznuté" čtverce

Čtverec můžeme pokrýt všemi tvary kromě tvaru č. 5.

trojúhelníkyčtyřúhelníkypětiúhelníky