Příklady řešení - Úloha 2.2 - Vybarvi polovinu čtverce